close

we will share 100$ for 10 people one: share a video on forum FB YT and other site tow: get 2000 view with you video get 10$ on you bitcoin address no proxy vpn view


https://t.me/+ME6OFklnBKk4YzI0

Up next

54 dân tộc Việt Nam từ đâu tới đất này? | Tomtatnhanh.vn

18 Views· 18 Jan 2023
chucmungnammoithanhcongtailoi
14

⁣☘ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

☘ Tổng Hợp 21 Dự Án Kiếm Tiền Miễn Phí: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

https://www.mexc.com/register?inviteCode=1WKPa
✍ Register for MEXC and KYC for identity verification (10% transaction fee refund): https://tinyurl.com/yfn5mskn

Video tutorial for registration and KYC to verify identity of MEXC: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN
✍ Rewarding tasks:
❖ Register and complete KYC get 10 USDT Futures bonus
❖ Trade Futures market volum over 5000 USDT get 5 MX (spot cash)

✍ Event details: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

https://tinyurl.com/yu57ddvm
(When registering to use Gmail, register to mine the floor coin once a day. can be sold immediately upon successful exploitation. each mining coin).

https://tinyurl.com/bitcoinfree12
(When registering, remember to watch the ALARM for 60 minutes to record once. 1 TIME 10 USD).

☘ Welcome to our official updates channel: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN
☘ To chat with the community, head to: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN

☘ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

*Link SIGN UP DONE GET 50$: https://tinyurl.com/f44enws
(When registering, remember to VERIFY your KYC account using your ID card/passport to verify your identity to receive usd).

☘ Welcome to our official updates channel: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN
☘ To chat with the community, head to: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN

☘ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

https://tinyurl.com/25y2cn5x
(Mining Bitcoin a day Mining Get 50 USD, remember to mine every 3 hours, you can mine on your computer or phone app).

☘ Welcome to our official updates channel: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN
☘ To chat with the community, head to: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN

☘ All Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

https://tinyurl.com/yu57ddvm
(When registering to use Gmail, register to mine the floor coin once a day. can be sold immediately upon successful exploitation. each mining coin).

☘ Welcome to our official updates channel: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN
☘ To chat with the community, head to: https://opensea.io/EarnFreeMoney_EN

#KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #KiemTienMienPhi_VietNam #DAO #Binance #FUNToken #Renec
@KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @KiemTienMienPhi_VietNam @Binance @FUNToken @Renec

#linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #FUNToken #Renec
@NFT @Crypto @Bitcoin @Ethereum @Metaverse @Blockchain @Coinbase @DAO @Binance @FUNToken @Renec

Kiếm Tiền Miễn Phí - Kiem Tien Mien Phi - kiem tien mien phi 2023 - kiem tien mien phi 2024 - kiem tien mien phi 2025 - kiem tien mien phi 2022
kiếm tiền miễn phí 2022 - kiếm tiền miễn phí 2023 - kiếm tiền miễn phí 2024 - kiếm tiền miễn phí 2025 - kiếm tiền miễn phí 2026
#KiếmTiềnMiễnPhí - #KiemTienMienPhi - #KiemTienMienPhi2022 - #kiemtienmienphi2023 - #kiemtienmienphi2024 - #kiemtienmienphi2025
@KiếmTiềnMiễnPhí - @KiemTienMienPhi - @kiemtienmienphi2023 - @kiemtienmienphi2024 - @kiemtienmienphi2025
Kiếm Tiền Miễn Phí: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam kiem tien mien phi: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam
@KiếmTiềnMiễnPhí: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #KiếmTiềnMiễnPhí:https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam
@kiemtienmienphi:https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam #kiemtienmienphi: https://linktr.ee/KiemTienMienPhi_VietNam

Earn Free Money - Earn Free Money 2022 - Earn Free Money 2023 - Earn Free Money 2024 - Earn Free Money 2025
#EarnFreeMoney - #EarnFreeMoney2022 - #EarnFreeMoney2023 - #EarnFreeMoney2024 - #EarnFreeMoney2025
@EarnFreeMoney - @EarnFreeMoney2022 - @EarnFreeMoney2023 - @EarnFreeMoney2024 - @EarnFreeMoney2025
Earn Free Money: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN @EarnFreeMoney: https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN
#EarnFreeMoney:https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN #EarnFreeMoney:https://linktr.ee/EarnFreeMoney_EN

#NFT #Crypto #Bitcoin #Ethereum #Metaverse #Blockchain #Coinbase #DAO #Binance #FUNToken #Renec
@NFT @Crypto @Bitcoin @Ethereum @Metaverse @Blockchain @Coinbase @DAO @Binance @FUNToken @Renec

#FUNtoken #funtoken #FuntokenTothemoon #IloveYouFuntoken #freebitcoin #Freebitcoin
@FUNtoken @funtoken @FuntokenTothemoon @IloveYouFuntoken @freebitcoin @Freebitcoin

free bitcoin free bitcoin 2022 free bitcoin 2023 free bitcoin 2024 free bitcoin 2025
#free bitcoin #free bitcoin2022 #free bitcoin2023 #free bitcoin2024 #free bitcoin2025
#freebitcoin #freebitcoin2022 #freebitcoin2023 #freebitcoin2024 #freebitcoin2025
@freebitcoin @freebitcoin2022 @freebitcoin2023 @freebitcoin2024 @freebitcoin2025

#Crypto #Wallet #Crypto #Wallet #Crypto #Wallet #Crypto #Wallet #Crypto #Wallet #Crypto #Wallet
@Crypto @Wallet @Crypto @Wallet @Crypto @Wallet @Crypto @Wallet @Crypto @Wallet @Crypto @Wallet

#blockchains #blockchains #blockchains #blockchains #blockchains #blockchain #blockchain #blockchain
@blockchains @blockchains @blockchains @blockchains @blockchain @blockchains @blockchain @blockchain

#NFTs #NFTs #NFTs #NFTs #NFTs #NFTs #NFT #NFT #NFT #NFT #NFT
@NFTs @NFTs @NFTs @NFTs @NFTs @NFT @NFTs @NFTs @NFTs @NFT @NFT

#EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto #EarnCrypto
@EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto @EarnCrypto

#Metaverse #Metaverse #Metaverse #Metaverse #Metaverse #Metaverse #Metaverse #Metaverse
@Metaverse @Metaverse @Metaverse @Metaverse @Metaverse @Metaverse @Metaverse @Metaverse

Giới thiệu hình ảnh, lịch sử nguồn gốc 54 dân tộc Việt Nam anh em. Dựa trên các bằng chứng khảo cổ, khoa học di truyền, tư liệu thư tịch cổ đại...Donate kênh:https://me.momo.vn/tomtatnhanh....https://paypal.com/p - IntroCác bằng chứng khảo cổ chỉ ra rằng từ thời đồ đá cũ hàng chục ngàn năm TCN, người tiền sử đã có mặt tại lãnh thổ Việt Nam. Nổi tiếng nhất là nền Văn hóa Hòa Bình hơn 10.000 năm TCN, được giới học giả quốc tế công nhận rộng rãi.Thế nhưng người tiền sử dần biết mất hoặc có lẽ họ bị đồng hóa vào các nền văn minh mới nổi thời đồ sắt.. Những nền văn minh mới có cấu trúc xã hội rõ ràng hơn và các dân tộc Việt nam bắt đầu thành hình.=============00:54 – *Nhóm dân tộc ngữ hệ Nam Đảo*1. Chăm (Tên gọi khác: Chiêm, Chăm Pa, Hời, Chàm)2. Chu Ru (Tên gọi khác: Chơ Ru, Kru)3. Ê Đê (Tên gọi khác: Rhade, Ra đê)4. Gia Rai (Tên gọi khác: Jarai)5. Ra Glai (Tên gọi khác: Roglai, Ra Glay, O Rang, Glai, Rô Glai, Radlai)=============05:46 – *Nhóm dân tộc Môn-Khmer*1. Ba Na (Tên gọi khác: Bơ Nâm, Roh, Kon Kde, Gơlar, Kriem, Jơlơng, Rơ Ngao, Tơlô)2. Brâu (Tên gọi khác: Brao)3. Bru - Vân Kiều (Tên gọi khác: Bru, Vân Kiều, Ma Coong, Khùa, Trì)4.Chơ Ro (Tên gọi khác: Châu Ro, Dơ Ro)5. Co (Tên gọi khác: Kor, Trầu, Cùa, Col)6. Cơ Ho (Tên gọi khác: Koho)7.Cơ Tu (Tên gọi khác: Katu, Ca Tu, Ca Tang, Cao, Hạ)8. Giẻ Triêng (Tên gọi khác: Giang Rẫy, Brila, Cà Tang, Doãn)9. Hrê (Tên gọi khác: H're, Chăm Rê, Thạch Bích)10. Kháng (Tên gọi khác: Xá Khao, Xá Đón, Xá Tú Lăng)11.Khmer12. Khơ Mú (Tên gọi khác: Khmu, Xá Cẩu, Pu Thênh, Tày Hạy, Việt Cang, Khá Klậu, Tênh)13. Mạ 14. Mảng (Tên gọi khác: Mảng Ư, Xá Lá Vàng, Niễng O, Xa Mãng, Xá Cang Lai)15. M’Nông16. Ơ Đu (Tên gọi khác: Tày Hạt)17. Rơ Măm18. Tà Ôi (Tên gọi khác: Tahoy, Tôi Ôi, Ta Hoi, Ta Ôih, Tà Uất, A tuất, Pa Cô)19. Xinh Mun (Tên gọi khác: Puộc, Pụa, Xá)20. Xơ Đăng (Tên gọi khác: Kmrâng, H'Đang, Con Lan, Brila, Ca Dong, Tơ-dra)21. X’Tiêng (Tên gọi khác: Stieng, Xa Điêng, Tà Mun)=============09:28 – *Nhóm ngữ hệ Tai-Kadai**Nhóm Tai*1. Bố Y (Tên gọi khác: Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí)2. Giáy (Tên gọi khác: Nhắng, Giắng, Sa Nhân, Pấu Thỉn, Chủng Chá, Pu Năm)3. Lào (Tên gọi khác: Lào Bốc, Lào Nọi)4. Lự (Tên gọi khác: Lừ, Duôn, Nhuồn)5. Nùng 6. Sán Chay (Tên gọi khác: Mán, Cao Lan - Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử)7. Tày8. Thái (Tên gọi khác: Táy, các nhóm: Thái Trắng, Thái Đen, Thái Đỏ)*Nhóm Kadai*9. Cờ Lao 10. La Chí (Tên gọi khác: Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La Ti, Mán Chí)11. La Ha (Tên gọi khác: Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga)12 Pu Péo (Tên gọi khác: Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán) =============14:04 – *Nhóm Việt-Mường*1. Chứt (Tên gọi khác: Xá La Vàng, Chà Củi, Tắc Củi, Mày, Sách, Mã Liềng, Rục)2. Kinh (Tên gọi khác: Việt)3. Mường (Tên gọi khác: Mol, Mual)4. Thổ (Tên gọi khác: Kẹo, Mọn, Họ, Cuối, Đan Lai, Ly Hà, Tày Poọng)=============17:52 – *Nhóm ngữ hệ Miêu-Dao*1. Dao (Tên gọi khác: Mán, Động, Trại, Dìu, Miến, Kiêm, Kìm Mùn)2. H’Mông (Tên gọi khác: Mông, Mèo, Mẹo, Mán, Miêu Tộc)3. Pà Thẻn (Tên gọi khác: Pà Hưng, Mán Pa Teng)=============22:28 – *Nhóm ngữ tộc Tạng-Miến*1. Cống (Tên gọi khác: Phunoi)2. Hà Nhì (Tên gọi khác: Hani, U Ní, Xá U Ní, Hà Nhì Già3. La Hủ (Tên gọi khác: Lahu)4. Lô Lô (Tên gọi khác: Yi, Mùn Di, Ô Man, Lu Lọc Màn, Di, Qua La, La La, Ma Di5. Phù Lá (Tên gọi khác: Phú Lá, Xá Phó)6. Si La (Tên gọi khác: Cú Đề Xừ)=============24:04 – *Nhóm ngôn ngữ Hán*1. Hoa (Tên gọi khác: Tiều, Hán)2. Ngái (Tên gọi khác: Sán Ngái)3. Sán Dìu (Tên gọi khác: Trại, Trại Đát, Sán Rợ)=============29:51 – Vì sao là 54 dân tộc?

Show more

 12 Comments sort   Sort By


Khương Ngô
Khương Ngô 14 days ago

Thú vị

0    0 Reply
Chenmeii
Chenmeii 18 days ago

A

0    0 Reply
Chenmeii
Chenmeii 18 days ago

N

0    0 Reply
Chenmeii
Chenmeii 18 days ago

J

0    0 Reply
Chenmeii
Chenmeii 18 days ago

A

0    0 Reply
Show more

Up next