Loading...

กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol]

 
Loading...

Mahidol Channel มหิดล แชนแนล - กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol]

กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol] - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล

กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol] - playertube best videos

playertube best videos - กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol]
Share to your friends - กล้ามเนื้อตึง ปวดสะบักถึงคอ ปวดหลังร้าวลงขา พร้อมท่าบริหาร : ศิริราช The Life ตอนสั้น [by Mahidol]
  • Views 1,488,609 times

เป็นการตรวจรักษาของ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด โดยคนไข้เป็นคนวัยทำงานที่มีอาการปวดสะบักถึงคอ รวมถึงมีอาการปวดหลังร้าวลงขา และเป็นมานานครึ่งปี คุณหมอทำการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นอาการกล้ามเนื้อตึง จากนั้นให้ท่าบริหารร่างกาย ทำเป็นประจำอาการปวดตึงจะหายไป

ช่อง YouTube : Mahidol Channel
YouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/th
Website : https://channel.mahidol.ac.th
Loading...
Loading...