Loading...

เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot

 
Loading...

DUM TV - เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot

เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot - DUM TV

เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot - playertube best videos

playertube best videos - เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot
Share to your friends - เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ ปลามากับน้ำท่วมทุ่งนา - Snakehead fish a lot
  • Views 1,769,422 times

DUM TV
  • 4 months ago
เกิดมาเพิ่งเคยเห็น ฝูงปลาช่อนเยอะมากๆ - Snakehead fish a lot เป็นฝูงปลาช่อนที่มากับน้ำท่วมทุ่งนาพอน้ำลดก็ลงตามน้ำไม่ทันเลยมาอาศัยอยู่ในสระของชาวบ้านแต่พอหน้าแล้งน้ำก็จะแห้งหมดชาวบ้านจึงสูบน้ำจับปลามาขายและทานกันก่อนที่ปลาจะตายฟรีที่น้ำจะแห้งช่วงหน้าแล้ง
Loading...
Loading...