Loading...

#ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..??

 
Loading...

Doungnapa Chanel Youtube DPS - #ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..??

#ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..?? - Doungnapa Chanel Youtube DPS

#ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..?? - playertube best videos

playertube best videos - #ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..??
Share to your friends - #ยื่นหนังสือในระหว่างดำเนินการประชุม #ถูกต้องหรือไม่..??
  • Views 3 times

#การประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รัฐสภา

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ประพฤติมิชอบ กรณีที่มีข้อสงสัยว่า บ้านพักริมน้ำของ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โดย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์
บอกให้ นายสิระ ไปส่ง เรื่อง แก่เลขานุการของกรรมาธิการ ไม่ใช่มา
ยื่นระหว่างการประชุมแบบนี้ ทำให้บรรยากาศภายในการประชุมมี
การประทะคารมกันพอสมควร
#ขอบคุณFacebookพล ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
Loading...
Loading...