Loading...

कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश।

Loading...

GOSSIP NEPAL - कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश।

कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश। - GOSSIP NEPAL

कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश। - playertube best videos

playertube best videos - कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश।
Share to your friends - कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीलाई दिए यस्तो सन्देश।
  • Views 33,175 times

GOSSIP NEPAL
  • 2 months ago
कानेश्वोर मन्दिरका रक्षकको घर पुग्दा देखीयो मन रुवाउने दृश्य।भावुक हुदै सहयोगीहरुलाई दिए यस्तो सन्देश।
बुबालाई साथ र सहयोग गर्न इच्छुक महानुभावहरुले कृपया तल दियिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
हजूरहरुले सहयोग गरेको रकम हामी भिडियोमा
सबैको नाम नामवली बनाएर राख्ने छौ
For any type of donations or help please contact:
Min Kumar Rai
Anim nepali
Ktm nepal
9841868531
9861737483
नेपाल बुध्दिष्ट तामाङ सुधार समिति गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४, माकलबारी, काठमाडौं।
अध्यक्ष- कमान सिं तामाङ
सम्पर्क:-९८४२४२९८९९
महासचिव- गिरी बहादुर तामाङ (GB Theeng Tamang)
सम्पर्क:-९८५११७९९९१
:-९८६११४१७९१
Camera/Edit : Anim Nepali
Presenter:Mayjan Rai
Please Subscribe us for more interesting contents/interviews/food vlogs/inspiring stories and much more
Catch us on Instragam:www.instagram.com/gossipqueen_nepal/
Loading...